Audit de mediu

Audit de mediu

Un audit de mediu are rolul de a examina procesele operationale desfasurate de agentul economic, evaluarea masuriore de protectie a mediului implementate si efectele rezultate, identificarea neconformitatilor si stabilirea masurilor de imbunatatire pentru a se conforma legislatiei de mediu.

Putem realiza audituri care acopera intregul spectru de responsabilitati (cum ar fi managementul deseurilor, obligatii de declarare si plata la Administratia Fondului pentru Mediu, verificarea actelor de reglementare si corectitudinea raportarilor), cât si audituri concentrate doar pe anumite segmente din cele mentionate, de exemplu audit de deseuri.

Realizarea unui audit de deseuri si intocmirea unui program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate reprezinta o cerinta legislativa stabilita prin OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, art. 44 alin (1): „Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, având in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie.[..]”, iar nerespectarea acestei cerinte reprezinta contraventie si se poate sanctiona cu amenda de la 40.000 lei la 60.000 lei.

Vezi servicii & tarife