Pachet cu declaratie AFM

PACHET cu declaratie AFM - De la 50 euro + TVA / lunar

Lista serviciilor incluse in Pachet cu declaratie AFM


- Identificarea tipurilor de desuri generate in punctul de lucru, incadrarea corecta pe coduri a acestora si intocmirea Listei deseurilor;

- Intocmirea si pastrarea evidentei de gestiune a deseurilor pe fluxuri de deseuri;

- Intocmirea raportarilor si depunerea in termenele legale la institutiiile catre care exista obligatii de raportare;

- Inregistrarea in Sistemul Integrat de Mediu – SIM;

- Stabilirea unor proceduri privind amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor;

- Suport in cadrul inspectiilor operate de autoritatea de mediu in punctul de lucru;

- Formare punct de lucru in arhivarea documentelor necesare evidentelor si rapoartelor privind fluxurile de deseuri generate lunar;


In cazul in care sunteti importator de produse ambalate sau producator de ambalaje ori importati anvelope, baterii si acumulatori, echipamente electrice sau vindeti pungi sau obtineti venit din vanzarea deseurilor aveti obligatii de declarare si plata la Administratia Fondului pentru Mediu.


Identificarea si informarea cu privirea la obligatiile de declarare si plata la Fondul pentru Mediu
Centralizarea lunara a datelor privind ambalajele puse pe piata nationala

Inregistrarea beneficiarului in aplicatia eTax - aplicaţie informatica pentru utilizarea serviciului "Depunere declaraţii online", in baza imputernicirii notariale;

Intocmirea lunara, semnarea electronica si transmiterea declaratiei la Administratia Fondului pentru Mediu in termenul legal; (25 ale lunii pentru luna anterioara).

Externalizati serviciile de mediu chiar acum!

Alegeti pachetul complet cu deseuri si declaratie de la 50 euro+ TVA / luna

Incheie contract online