Pachet DESEURI

PACHET DESEURI - De la 40 euro + TVA / luna

Lista serviciilor incluse in Pachet Deseuri


Identificarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din activitate, realizarea clasificarii si codificarii potrivit Deciziei Comisiei 2000/532/CE modificata prin decizia 2014/955/CE; respectarea cerintei conform art 8. din Ordonanta de urgenta nr. 92 din 2021 de intocmire a listei deseurilor generate din activitate.


Elaborarea si mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor generate conform HG 856 din 2002, ce cuprinde evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in anexele nr. 3 si 7 ale Ordonantei de urgenta nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.


Intocmirea centralizatorului anual privind evidenta deseurilor si raportarea catre autoritatea competentă de protectie a mediului.


Intocmirea situatiei gestiunii deseurilor conform chestionarelor statistice anuale -chestionar GD-PRODDES si raportarea acestuia in termenul stabilit de autoritatile competente in aplicatia SIM.


Consultanta privind întocmirea formularelor pentru transportul deseurilor conform HG nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.


Asigurarea unui ghid de gestiune a deseurilor personalizat pentru tipul de activitate desfasurata cu stabilirea conditiilor care trebuie indeplinite pentru amenajarea spatiului de depozitare.

Asigurarea unui set de etichete pentru amenajarea spatiului de depozitare pentru toate tipurile de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii.


Indrumare privind pregatirea documentelor solicitate in invitatia sau procesul verbal al organelor de control.

Asigurarea documentelor solicitate in cadrul controlului care sunt inregistrate in baza de date Ideal Consulting.

Asigurarea consultantei privind rezolvarea cerintelor suplimentare mentionate in invitatia sau procesul verbal al organelor de control.


Totalitatea documentatiilor intocmite lunar se va regasi in contul dumneavoastra in format electronic si, ca masura suplimentara, acestea vor fi arhivate si pastrate in cadrul societatii noastre pe toata perioada colaborarii.

Externalizati serviciile de mediu chiar acum!

Alegeti pachetul deseuri de la 40 euro+ TVA / luna

Incheie contract online